วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชมรมหนังสั้น

กลุ่มแบดบอย หนังสั้นเรื่องแรก เรื่องเลือดท่วมจอ เรื่องที่ 2 แข่งกันไม๊
กลุ่มสวยเริ่ด หนังสั้นเรื่องแรก ยายไปหาหมอ เรื่องที่ 2 หมั่นไส้คนสวย

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ขอให้นักเรียนตรวจสอบงานดังต่อไปนี้

ให้นักเรียนตรวจสอบงานของภาคเรียนที่ 1/2552 โดยต้องส่งให้ครบทุกงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
งานที่ 1 ใบงานคำศัพท์เกี่ยวกับสร้างเว็บไซต์
งานที่ 2 ทักษะการลงโปรแกรมสร้างเว็บเพจ
งานที่ 3 ทักษะการสร้างBannerตามความสนใจ ชุดที่ 1
งานที่ 4 ทักษะการสร้างBannerตามความสนใจ ชุดที่ 2
งานที่ 5 ทักษะการสร้างBannerตามความสนใจ ชุดที่ 3
งานที่ 6 ทักษะการสร้างBannerตามความสนใจ ชุดที่ 4
งานที่ 7 ทักษะการสร้างBannerตามความคนใจ ขุดที่ 5
งานที่ 8 ทักษะการสร้างBannerตามความสนใจ ชุดที่ 6
งานที่ 9 ทักษะการสร้างเว็บเพจ หน้าที่ 1 (index.html)
งานที่ 10 ทักษะการสร้างเว็บเพจ หน้าที่ 2
งานที่ 11 ทักษะการสร้างเว็บเพจ หน้าที่ 3
งานที่ 12 ทักษะการสร้างเว๋บเพจ หน้าที่ 4
งานที่ 13 ทักษะการสร้างเว็บเพจ หน้าที่ 5
งานที่ 14 การเชื่อมโยงเว็บเพจ
งานที่ 15 การสร้างเว็บไซต์ของฉัน(ตามความสนใจของผู้เรียน)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552